Ogólnopolskie seminarium

PEDAGOGIA TOLERANCJI
MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KOMITET NAUKOWY SEMINARIUM:

Komitet naukowy seminarium:

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz (UMK, Toruń)
ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa (KUL Jana Pawła II, Lublin)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW, Warszawa)
ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Joanna Garbula, prof. UWM (UWM w Olsztynie)
ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. CHAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM (UWM w Olsztynie)
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (KUL Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
s. dr. hab. Anna Walulik, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
ks. dr Zdzisław Kieliszek (UWM w Olsztynie)

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Anna Zellma – przewodnicząca
ks. dr Wojsław Czupryński – wiceprzewodniczący
ks. mgr Radosław Czerwiński – sekretarz
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
prof. dr hab. Jan Pomorski
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych